102 år gammelt tømrerfirma kom på elektroniske dagssedler 2018-03-05T11:38:19+00:00

Traditionrigt tømrerfirma på elektroniske dagssedler

Aalsrode Tømrerfirma var i en situation, hvor de fysiske timesedler både skulle tastes ind, og hvor medarbejderne skulle forbi virksomheden med sedlerne.

Det betød, at firmaet ​var nødt til at have en ekstra medarbejder ansat, hvis opgave primært bestod i at tyde og indtaste timesedlerne.

No testimonials found

EasyTime frem for ekstra person i administration

Virksomheden valgte derfor at at prøve EasyTime i stedet for at ansætte en person til at håndtere timesedlerne. 8 medarbejdere blev valgt ud til at prøve løsningen af.

“Vi valgte med vilje en broget flok med ældre iblandt, som normalt kun bruger mobiltelefonen til at ringe med. Pointen var, at hvis de ældre kunne finde ud af systemet, så kunne resten også. Efter prøveperioden var en enkelt stadig skeptisk. Men vi besluttede at én mand ud af 100 ikke skulle stoppe fremskridtet,” udtaler direktør Jan Bo Allermann.​

Responsen på forsøget var ganske overvældende.

“Det er dejligt, at vi ikke skal til at tænke på, at kører forbi firmaet med ugesedler, udenfor arbejdstiden. Denne tid er jo vores private tid, så nu skal vi ikke tænke på det unødige tidsforbrug længere,” fortælller tømrersvend Jens Konge.

Svend Åge Pedersen, tømrersvend: “Systemet er let at anvende, og vi undgår den bekymring med aflevering af ugesedler for sent. Nu ligger de allerede i systemet, og vi kan altid gå tilbage og tjekke ugerne blot ved at klikke på telefonen.”

Frank Sørensen: “Jeg kan klart se fordelen i at arbejdssedlerne ligger inde i firmaets system, kort efter vi har indtastet data i EasyTime. Derudover har vi nu også et slå-op-værktøj for hurtigt overblik over vores timer. Det fungerer som en elektronisk lommebog, bare med langt flere muligheder”

Fakta om Aaalsrode Tømrerfirma

  • Virksomheden blev etableret i 1909
  • Har i alle årene været et traditionelt tømrerfirma og totalentreprenør
  • Har hovedkontor i Aalsrode v/Grenaa
  • Virksomheden har ca. 60 ansatte