ERP / Økonomisystem fra Microsoft Business Central / MS Dynamic NAV

Vi har naturlig vis også integration til det nyeste system fra Microsoft